Aktuálne Aktuálne

     

 

Zverejňuje sa návrh situácie Dopravného značenia

 v obci Brestov.Zverejnené dňa  13.12.2018

Situácia DZ 1

Situácia DZ 2

 Občania môžu svoje písomné pripomienky

 predkladať do 31.12.2018 na Obecný úrad v Brestove

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Klikni Klikni

Pečať rozvoja

obcí a miest

 Futbal

Bytový dom

Autobusy

 

 

 

Povinné zverejňovanie zmlúv Povinné zverejňovanie zmlúv

     

V sekcii zmluvy pridané nové zmluvy    

Zmluva o dielo 3/2018