Aktuálne Aktuálne

     

Evidenčný list chovateľa psa.(tlačivo na stiahnutie)

Každý vlastník / držiteľ psa musí tento vyplnený evidenčný list

predložiť na Obecný úrad do 31.1.2019.      

     

 

 

  

 

 

 

Klikni Klikni

Pečať rozvoja

obcí a miest

 Futbal

Bytový dom

Autobusy

 

 

 

Povinné zverejňovanie zmlúv Povinné zverejňovanie zmlúv

     

V sekcii zmluvy pridané nové zmluvy    

Zmluva o dielo 3/2018