Tlačivá ktoré si môžete stiahnúť do vášho počítača a potom vytlačiť Tlačivá ktoré si môžete stiahnúť do vášho počítača a potom vytlačiť

      

                                                                               Vzory tlačív na stiahnutie

                                                                      po kliknutí na odkaz si tlačivo stiahnete 

 1 ohlásenie drobnej stavby
1,1 ohlásenie drobnej stavby ,prílohy
1,2 Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
 2 návrh na povolenie zmeny o užívaní stavby
            3 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
            4 stavebné povolenie
            5 zápis o skúške vodotesnosti žumpy
            6 žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby
            7 žiadosť o kolaudáciu stavby
            8 žiadosť o vydanie búracieho povolenia
            9 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
           10 evidenčný list chovateľa psa