Aktuálne Aktuálne

VZN 1/2023 o určení výšky príspevku v materskej škole a v školskom zariadení zriadených obcou Brestov/návrh

 

Oznam pre občanov obce Brestov

 

Oznámenie o začatí konania:Súhlas na výrub drevín.zverejnené 16.1.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva  a starostu obce Brestov

Virtuálny cintorín obce Brestov

Územný plán obce :Sprievodná správa

Oznámenie o prerokovaní aktualizácie ÚPN

Náložka č.2

Náložka č.3c

Náložka č.7c

Oznámenie SEA

V č.2 Legenda

V č,2 náložka č.2

Vč,3c+náložka č.3c

Zoznam VPS

VSD Výzva pre občanov

 

 

Výzva na predkladanie ponúk  Zvyšovanie energetickej účinnosti obecného domu Brestov Zverejnená 4.5.2021

Sprievodná tech správa 1

Sprievodná tech správa 2

1. Uchádzač

2 Kritériá

3 Čestné vyhlásenie

4.Vzhlásenia uchádzača

5.Zadanie

6. Zmluva o dielo

 

 

-Výzva na predkladanie ponúk Multifunkčné ihrisko 18x33m zverejnená 5.2.2020

-Zmluva o dielo

-Čestné vyhlásenie

-Návrh na plnenie kritérií

-Krycí list rozpočtu 

-Prílohy

 

-Zápisnica z vyhodnotenia ponúk

-Multifunkčné ihrisko 18x33m

Výzva na predkladanie ponúk Obecný dom-rekonštrukcia spoločenskej miestnosti zverejnená 27.1.2020

Výzva na predkladanie ponúk

Súhrnná technická správa

Vyhlásenie uchádzača

Kritéria

Zadanie

Zmluva o dielo

Prílohač.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

Výzva na predkladanie ponúk   Regenerácia sídiel centra obce Brestov Objekt SO-O1 chodník B1 Zverejnená 14.11.2019

Technická správa

Situácia

Vzorové priečnčne rezy

 Situácia DDZ v Obci

Príloha č.1 Zmluva o dielo

Príloha č.2 Zadanie

Príloha č.3 Kritériá

Príloha č.4 Vyhlásenie uchádzača

Výzva na predkladanie ponúk

 

Informácie pre občanov Informácie pre občanov

 

Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov

 

              

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Potvrdenie prepravná  služba SČK 

 

     

 

 

                2% ŠK Brestov

 

 

 

Pre zobrazenie klikni na obr. Pre zobrazenie klikni na obr.