Cintorín Cintorín

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cintoríne na území obce

 

Typy informácií:

  • Povinnosti nájmu hrobových miest a vypovedania nájomných zmlúv
  • Cenníky
  • Návštevný poriadok

 

Dôležité informácie pre občanov

Aktuálne platný cenník, ktorý je prílohou VZN nájdete po kliknutí sem.

 

Návštevný poriadok

Prístupové brány na obecnom cintoríne   sa zamykajú každý deň .

 

Uzamknutá bude  zadná brána, čím nebude možný prechod cez cintorín . Správca cintorína pristúpil k rozhodnutiu uzamykať cintorín po opakovaných porušeniach Cintorínskeho poriadku .

Ďakujeme za pochopenie.