Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje verejnosti informácie o civilnej ochrane

 

Typy informácií:

  • informácie o úlohách a opatreniach zameraných na ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva

            - oboznamovanie sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok

            - informovanie obyvateľstva o postupe pri mimoriadnej udalosti.