Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Tu môžete občanom oznamovať plánované alebo nepredpokladané poruchy alebo opravy - ciest, verejného osvetlenia a pod.

Hlásenia NaS Hlásenia NaS