Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o cestovnom ruchu

 

Typy informácií:

  • ubytovacie služby
  • stravovacie (pohostinské) služby