Obecná knižnica Obecná knižnica

Tu zverejnite informácie o obecnej knižnici a jej prevádzke, možností požičiavania kníh, otváracie hodiny a pod.