Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.

 

Typy informácií:

  • informácie o regionálnom rozvoji a jeho podpore
  • program rozvoja
  • informácie o čerpaní fondov EÚ na podporu regionálneho rozvoja

 

Príklad:

Hlavným zdrojom financovania obce Brestov je obecný rozpočet, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán obce – obecné zastupiteľstvo. Okrem neho využíva miestna samospráva na financovanie potrieb súvisiacich so správou a rozvojom obce rôzne mimorozpočtové zdroje.

Sú nimi štátny rozpočet (najmä na financovanie školstva, sociálnych vecí, bytovú výstavbu a prenesené kompetencie štátnej správy), rôzne neštátne fondy a nadácie a v ostatnom období i zdroje Európskej únie.

 

Zrealizované projekty v oblasti regionálneho rozvoja

Analýza realizovaných opatrení predstavuje zmapovanie reálnych skúseností obce Brestov pri implementovaní investičných a neinvestičných projektov za posledných 7 rokov. Za týmto účelom sa doteraz zrealizovali projekty:

•           

•         

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

•           

 

Podané projekty a projekty v príprave

 

 

Bližšie info: TU

 

 

Suma:

Zdroj: 

Bližšie info: TU