Tlačivá ktoré si môžete stiahnúť do vášho počítača a potom vytlačiť Tlačivá ktoré si môžete stiahnúť do vášho počítača a potom vytlačiť

      

                                                                               Vzory tlačív na stiahnutie

                                                                      po kliknutí na odkaz si tlačivo stiahnete 

 1 ohlásenie drobnej stavby
1,1 ohlásenie drobnej stavby ,reklamná stavba
2 Návrh na vydanie kol.rozhodnutia-Prílohy
 2,1 Návrh na vydanie kol.rozhodnutia-Reklamna stavba-Prílohy
           2,2 Návrh na vydanie kol.rozhodnutia-Reklamna stavba-Tlačivo
           2,3 Návrh na vydanie kol.rozhodnutia-Tlačivo
            3

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej cesty III. a IV. triedy a z účelovej cesty na susednú nehnuteľnosť

          3,1 Žiadosť o povolenie pripojenia
pozemnej komunikácie na miestnu cestu III. a IV. triedy
            4 Žiadosľ o povolenie na odstránenie stavby,Tlačivo
            4,1 Žiadosľ o povolenie na odstránenie stavby,Prílohy
            5 Žiadost-o-stavebne-povolenie_zmena-dokončenej-stavby_stavebna-uprava-v-byte-Tlačivo
           5,1 Žiadost-o-stavebne-povolenie_zmena-dokončenej-stavby_stavebna-´úprava-v-byte-Prilohy
           5,2 Žiadost-o-stavebne-povolenie-+-zmena-dokončenej-stavby-Tlačivo
           5,3 žiadost-o-stavebne-povolenie-+-zmena-dokončenej-stavby-Prilohy
           5,4 Žiadosť-o-stavebne-povolenie-reklamnej-stavby-Tlačivo
           5,5 Žiadosť-o-stavebne-povolenie-reklamnej-stavby-Prilohy
           5,6 Žiadost-o-stavebne-povolenie-spojene-s-uzemnym-rozhodnutim-Tlačivo
           5,7 Žiadost-o-stavebne-povolenie-spojene-s-uzemnym-rozhodnutim-Prilohy
            6 Ohlásenie-stavebnych-uprav-a-udržiavacich-prác
            7 Sťažnosti_tlačivo
            8 Žiadosť-o-potvrdenie-obce-o-odstraneni-neexistencii-stavby
          8,1 Žiadosť-o-potvrdenie-supisneho-a-orientacneho-čisla-veku-stavby
          8,2

Žiadosť-o-určenie-supisneho-a-orientačneho-čisla-a-zapis-adresneho-bodu

          8,3 Žiadosť-o-zrušenie-a-určenie-supisneho-čisla-a-zapis-adresneho-bodu
          8,4 Žiadosť-o-zrušenie-supisneho-a-orientačneho-čisla
           9 Žiadosť-o-povolenie-terennych-uprav-Tlačivo
         9,1 Žiadosť-o-povolenie-terennych-uprav-Prilohy      
         10 Žiadost_vyrub_drevin
         11 Žiadost-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokončenim-Tlačivo
        11,1 Žiadosť-o-povolenie-zmeny-stavby-pred-jej-dokončenim-Prilohy
         12 Navrh-na-povolenie-zmeny-v-uživani-stavby-Tlačivo
        12,1 Navrh-na-povolenie-zmeny-v-uživani-stavby-Prilohy