Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je regulované zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

 

Aktuálne VO vyhlásené obcou Aktuálne VO vyhlásené obcou