Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve

 

Typy informácií:

  • informácie o odpadovom hospodárstve v obci

            - systém zberu komunálneho odpadu

            - systém separovaného zberu

            - spôsob zabezpečenia zberných nádob (pridelenie, výmena a doplnenie)

  • informácie o procese podania žiadosti o pridelenie, výmenu alebo doplnenie nádoby na vývoz komunálneho odpadu na strane občana