Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Popis služby:

Obec informuje občanov o uzatvorených zmluvách, faktúrach a objednávkach v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

 

Typy informácií:

- Informácie o zmluvách

Informácia sa skladá z metadát a samotného dokumentu v elektronickej podobe (najčastejšie pdf).  

 

 

                                                                                        ZMLUVY 

číslo Zmluva  (klikni na zmluvu)
1 záložná zmluva
2 Dexia komunál univerzálny úver
3 Zmluva o dielo č.149 Z 2011
4 dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 149 Z 2011
5 kúpna zmluva č.1632 /5300/ 2010
6 nájomná zmluva Brestov-Domino m.k. s.r.o.
7 záložná zmluva Brestov-Chemkostav a.s.
8 zmluva č.108581 08U01 Brestov-Environmentálny fond
9 zmluva o dielo  Brestov-Polygrafia
10 kúpna zmluva č.1 2012 Brestov-Čerhit
11 kúpna zmluva  Brestov-Kremenec s.r.o.
12 zmluva o pripojeni k informačnému systému Dátového centra
13 zmluva o pôžičke Brestov-Chemkostav a.s.
14 zmluva o dielo č.2. 2011 Brestov-NEF Nemčický
15 zmluva o dielo č.2 2014 Brestov-Unibau Kukoľ
16 zmluva o dielo č.1 2015 Brestov-Hric
17 zmluva o dielo č.2. 2015 Brestov-Unibau Kukoľ
18 zamestnávateľská zmluva Tatry sympatia
19 rozhodnutie o zmene projektu Hlboký potok
20 zmluva o dielo č.17R 2013 Brestov-CMR Slovakia
21 zmluva o poskytnuti dotacie  1 2013 Brestov-CVČ
22 zmluva o uvere 700 537 2014 ŠFRB-Brestov
23 Kúpna zmluva bytový dom č.93  Izolex Bau-Obec Brestov
24 Zámer prenájmu majetku obce Brestov-Grec
25  Zmluva medzi Natur-Pack a obec Brestov 
26 Nájomné zmluvy na bytový dom
32 Záložná zmluva  700/537/2014
33 Zmluva o dielo 1/2016
34 Zmluva o dielo č.03/2016
35 Zmluva o dielo č.10R/2016
36 Zmluva o dielo (výstavba miestnych chodníkov v obci.
37 Záložná zmluva Bytový dom 2016
38 Dodatok č.4 k zmluve o zriadení spol.Obecného úradu
39 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce/ZO SZCH
40 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce /ŠK Brestov
41 Kúpnopredajné zmluvy /cesta noviny/
42 Zmluva o dielo 1/2017
43 Zmluva o dielo 2/2017
44 Zmluva s PSK
45 Zmluva o dielo 4/2017
46 Zmluva o poskyt. nenávratného fin, príspevku č.072PO130222
47 Zmluva o dielo 3/2018
48 Dodatok č.1/2018k zmluve č.3/2016   7.6.2018
49 Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A)
50 Dexia Komunál univerzálny úver     Zmluva o úvere č. 41/010/08Dodatok č. 4
51 Zmluva o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov
52 Zmluva č.512/2018
53 Zmluva Obchodná akadémia
54 Kúpna zmluva Obec/J.Hamarová zverejnená  5.12.2018
55 Zmlluva o poskytnutí dotácie pre ZO SZCH
56 Zmluva o dielo 5R/2019
57 Zmluva o dielo 1/2019
58 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vyd. certifikátov
  zmluva zverejnená 11.9.2019
59 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 2019
  zmluva zverejnená 25.9.2019
60 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
61 Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu
62 Zmluva o poskytnutí služieb Kosit
63 Zmluva o dielo 4R 2019 zverejnená 31.12.2019  
64 Zmluva obec Brestov  SČK 
65 Zmluva o dielo 008/2020 Multifunkčné ihrisko
66 Zmluva o dielo 01/NEF/2020
67 Zmluva o dielo 1/2020
68 Kúpna zmluva UAZ
69 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.008/2020
70

Zmluva o poskytnutí nádob na zber odpadu zver.13.11.2020

71 Zmluva o výpožičke SR-Obec Brestov
72 Dohoda č.20/35/012/102
73 Dohada č.20/35/010/131
74 Zmluva o poskytovaní služieb Dets.Ados
75 Dodatok č1/2021 k zmluve Dets.Ados
76 Zmluva o sprac.osobných údajov Dets.Ados
77 Municipálny úver- Univerzál /zmluva o úvere č.41/003/21
78 Zmluva o dielo č.1/2021  Oprava MK v obci Brestov
79 Zmluva Agroem
80

Rámcová zmluva o občasnom používaní miestnej cesty

81vo vlastníctve obce Brestov

81 Darovacia zmluva2021/138
82 Zmluva o dielo 21R/2021 10.11.2021
83 Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať dig.archiv.systém zosnulých
84 Licenčná zmluva /sprac osob údajov
85 Dohoda č.21/35/010/64
86 Dodatok č.1 k ZoD č.21R/2021
87 Zmluva o dielo Brestov/KB Protect sro.
88 Dohoda č.22/35/012/19  26.1.2022
89 Kosit Dodatok č.3
90 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku UKR.